Terminarz

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

NAZWA TERMIN PODSTAWA PRAWNA
 

 

1

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

1 września 2015r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
 

 

2

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23-31 grudnia 2015r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
 

 

3

 

 

Ferie zimowe dla Podkarpacia

 

 

15-28 lutego 2016r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
 

 

4

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

24-29 marca 2016r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
 

 

5

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

 

1 stycznia 2016r.

6 stycznia 2016r.
3 maja 2016r.
26 maja 2016r.

 

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.

 

6 Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych                   i terapeutycznych ustalone przez Organ prowadzący szkołę (dezynfekcja, urlopy pracownicze itp.)  

4-5 stycznia 2016r.

2 maja 2016r.

27maja 2016r.

 

Statut  Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej  SOLIS RADIUS

 

7

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

24 czerwca 2016 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
 

8

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne organizowane na wniosek Rady Rodziców

27 czerwca- 22lipca 2016r.

 

8 – 31 sierpnia 2016r

 

Statut  Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej  SOLIS RADIUS

 

Komentarze są wyłączone.