Wizja Szkoły

WIZJA SZKOŁY:

Pragniemy aby Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, gdzie uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczeń z Autyzmem (spektrum Autyzmu) i  niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie czuł się pewnie i bezpiecznie.

Chcemy, aby nasza Szkoła była miejscem, które gwarantuje idealne warunki do rozwoju i edukacji naszych podopiecznych, a przede wszystkim aby każdy uczeń miał zaspokojone indywidualne potrzeby  edukacyjne i terapeutyczne w zindywidualizowanym procesie kształcenia i terapii, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów.

 

MISJA SZKOŁY:

 

  • wszechstronny rozwój osobowości ucznia
  • wspomaganie rodziny w procesie wychowania, terapii oraz pomoc i ukierunkowanie na odnalezienie miejsca u środowisku szkolnym i społeczeństwie
  • zapobieganie wykluczeniu dziecka ze społeczeństwa
  • gwarancja wykwalifikowanej kadry nauczycieli, specjalistów i rehabilitantów, którzy opierają współpracę z uczniem i rodzicem na zasadzie partnerstwa
  • zajęcia edukacyjne na których realizowana jest podstawa programowa dostosowana do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i specjalistyczne wynikające z indywidualnych potrzeb każdego ucznia, odbywają się w atmosferze sprzyjającej rozwojowi ucznia

 

Komentarze są wyłączone.